Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Norges største fagforening er en mobber

Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Trond Isaksen)
Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Trond Isaksen)
Ikke la deg rive med av mobberne!

Mobbing kan være å bli baksnakket, spredt rykter om, bli frosset ut, bli truet, forklarer Barneombudet. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp er mobbere.

Denne gang retter mobbingen seg mot finansinstitusjoner og selskaper som tilbyr tjenester til jøder som Fagforbundet og Norsk Folkehjelp mener bor på feil sted.

«Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har undersøkt fondstilbudet i 109 norske forretnings- og sparebanker. Fondene ble screenet mot 11 selskaper som i lang tid har tjent på og medvirket til den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene.

Selskaper som driver med alt fra utvinning av palestinske naturressurser til finansiering av og leveranser til de israelske bosetningene på Vestbredden dukker opp i fondstilbud hos nesten alle bankene i gjennomgåelsen,» skriver Mette Nord, leder av Fagforbundet, og Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, i et innlegg i Dagens Næringsliv. Nyhetsbyrået NTB og Aftenposten har selvsagt gitt denne mobbekampanjen oppmerksomhet.

Det finnes mange titalls områder i verden som er omstridte. Vanlig praksis av vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte/ omstridte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme.

Fagforbundets kampanjeside inneholder en lang rekke faktafeil.

«I dag lever 5 millioner palestinere under israelsk okkupasjon.»

Feil. Israel trakk seg helt ut av Gaza-stripen i 2005. De høyeste anslagene for palestinsk befolkning på Vestbredden ligger rundt 2,8 millioner. Noen mener det er betydelig færre. Disse palestinerne har i all hovedsak bodd i selvstyreområdet helt siden midten av 1990-tallet.

«Okkupasjonen har omfattende omkostninger for den palestinske befolkningen. Okkupasjonen står i veien for palestinernes rett til selvbestemmelse, og bryter med rettighetene palestinerne har ifølge folkeretten som okkupert sivilbefolkning.»

Etter 1967 har palestinerne på Vestbredden hatt en enorm framgang i levekår og utdanning. La oss ta bare ett eksempel: I 1967 var kun 4 av 708 palestinske byer og landsbyer tilkoblet vann-nettverket. I perioden fram til de palestinske selvstyremyndighetene ble opprettet i 1995, økte antallet landsbyer koblet til vann-nettet fra 4 til 309.

Israels lovlige kontroll over Vestbredden står ikke i veien for palestinernes rett til selvbestemmelse. Tvert imot har det palestinske lederskapet gang på gang avvist opprettelse av en egen palestinsk stat.

«I følge folkeretten skal ikke okkupasjonsmakten overføre egen befolkning til okkupert område. I dag bor det over 600.000 israelske bosettere i et par hundre bosettinger på de okkuperte områdene.»

Feil. Folkeretten sier ingenting imot frivillig innflytting i et område som Folkeforbundet hadde avsatt som mandatområde for å legge til rette for en jødisk stat.

Israelske myndigheter kommenterer blant annet saken slik: «Røde Kors bekrefter i de offisielle kommentarene til konvensjonen at prinsippet hadde til hensikt å beskytte den lokale befolkningen fra å bli forflyttet med tvang, inkludert det å true dens egen eksistens som en rase, slik det skjedde ved den tvungne folkeforflytningen i Tsjekkoslovakia, Polen og Ungarn før og under krigen. Til forskjell fra spørsmålet om den fjerde Genevekonvensjonen kan komme til anvendelse i landområder som Vestbredden, der det tidligere ikke har vært noen rettmessige og anerkjente myndigheter, er det en kjensgjerning at i dette tilfellet etablerer jøder hjem og samfunn i sitt gamle hjemland – og ved siden av palestinske samfunn – på fullstendig frivillig grunnlag. Det vil si at bestemmelsene i artikkel 49, punkt 6 – om folkeforflytning ved tvang – ikke kan gjelde for jøder som selv ønsker å flytte [til Vestbredden] og bosette seg der.»

De skriver også: «Forestillingen om at bosetningene utgjør et «alvorlig brudd» eller en «krigsforbrytelse», bare ble inkludert i tilleggsprotokollene til Génevekonvensjonen i 1977 – som et resultat av politisk press fra de arabiske statene. Ledende stater, inkludert Israel, har ikke ratifisert disse tilleggene, og de utgjør ikke vanlig folkerett.»

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp har om lag 14.000 medlemmer og 2.200 ansatte i 33 land. I 2018 hadde Norsk Folkehjelp inntekter på 947 millioner kroner.

Da Norsk Folkehjelp mottok bistandsmidler fra USAID, lovte de at de ikke skulle gi materiell støtte eller annen hjelp til personer og organisasjoner som står på USAs terrorliste. Likevel «har Norsk Folkehjelp gitt trening, rådgivning og assistanse til Iran, og også Hamas, PFLP og DFLP», meldte Det amerikanske justisdepartementet i 2018.

Allerede i 2014 skrev MIFF om Norsk Folkehjelps partner som har tette bånd til terrororganisasjonen PFLP. Kanskje de kunne spart 16 millioner kroner på å la seg advare av MIFF? Senest i april 2017 åpnet Norsk Folkehjelp dører i Norge for en palestiner med tilknytning til terror.

Norsk Folkehjelp har ikke bare gitt «kurs i demokrati» til unge medlemmer av Hamas, PFLP og DFLP, de deler også deres politiske mål for Israel: Jødene mister sin stat og kommer tilbake som minoritet over hele verden. «Retten til å vende tilbake er hellig. Den er ikke åpen for forhandligner eller kompromiss,» skriver Norsk Folkehjelp i et arabisk-språklig magasin. De har også vist fram «kunst» hvor Israel er utradert.

Norsk Folkehjelps dobbeltmoral bidrar til å videreføre konflikten i nye generasjoner: I Norge driver Norsk Folkehjelp arbeid for å integrere flyktninger. På Gaza-stripen arbeider den samme organisasjonen intenst for at flyktninger der ikke skal bli integrert.

I 2015 finansierte Norsk Folkehjelp – med dine skattepenger – barnekunst hvor Israel var utradert.

Fagforbundet

Fagforbundet har om lag 370.000 medlemmer. Det er et av forbundene i LO som er mest anti-israelske.

Senest i september 2019 kom Fagforbundets landsstyre med anklager mot Israel om etnisk rensing i Øst-Jerusalem, i et område hvor den arabiske befolkningen er blitt femdoblet de siste 52 årene.

Fagforbundet kjemper for «lovfestet forbud med handel med bosetningene» og demoniserer stadig Israel. Fagforbundet har i en årrekke kjempet for full boikott av Israel.

I iveren etter å demonisere Israel, holder ikke Fagforbundet seg alltid til sannheten. «Byggematerialene kommer ikke inn i Gaza» hevder Mette Nord, leder av Fagforbundet i august 2016. Den foregående måned kom overførte Israel byggematerialer nok til å kunne bygge 260 veibroer på 100 meter. Fagforbundet fremstiller seg selv som «veldig snille». I neste omgang serverer de medlemmene en mengde villedende informasjon for å selge dem boikott av seks millioner jøder.

«Fagforbundet og Norsk Folkehjelp tar skarp avstand fra jødehat,» skriver en av Fagforbundets «Palestina-ambassadører». Noen setninger senere røper han støtte til palestinske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. I 2013 satte utsendinger fra Fagforbundet seg ned for gruppebilde foran løgnanklagen «Stop Palestine Genocide».

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart