Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

NTBs feil og skrøner om staten Israel

Skjermdump av NTB-saken på nrk.no.
Skjermdump av NTB-saken på nrk.no.
Hvor mange feil går det an å presse inn i en «faktaramme»?

Onsdag 12. september sendte NTB ut en artikkel i anledning 25-årsjubileet for Oslo-avtalen. NTB-artikkel viser hvorfor deres troverdighet har falmet, kommenterte MIFF.

Artikkelen inneholdt også en rammesak med noe de kaller «fakta om staten Israel». Her følger MIFFs kommentarer avsnitt for avsnitt.

NTB: «November 1947: FN vedtar resolusjon 181 om å dele opp det tidligere mandatområdet Palestina i en jødisk og en palestinsk del.»

Feil! Resolusjon 181 vedtok en plan om å dele det britiske mandatområdet i en jødisk og arabisk del. Jødene var like mye palestinere som araberne. Resolusjon 181 ble vedtatt av FNs generalforsamling, imot stemmene til de arabiske landene. Araberne i mandatområdet avviste delingen og startet terrorkrig neste dag.

NTB: «14. mai 1948: Israel erklærer seg som en selvstendig stat.»

Dersom jødene ikke hadde gått seirende ut av avgjørende slag i krigen, ville det ikke blitt noen jødisk stat. FN-resolusjonen var ikke bindende og ingen stormakter var villige til å gi militær hjelp til det jødiske samfunnet i mandatområdet. Det var det jødiske folket som opprettet den moderne staten Israel, ikke FN.

NTB: «15. mai 1948: Fem arabiske stater går til angrep på den jødiske staten. Samtidig starter Israel utdrivelsen av mer enn 700.000 palestinere fra deres hjem og landsbyer, det palestinere omtaler som nakba (katastrofen).»

Arabiske styrker – særlig irregulære styrker – fra nabolandene hadde allerede vært involvert i borgerkrigen som startet etter at delingsplanen ble vedtatt i FN 29. november 1947. Både jøder og arabere flyktet i 1948. Jøder fra områder som araberne erobret og arabere fra områder som jødene erobret. Det var imidlertid én stor forskjell: Ikke én eneste jøde ble igjen i områdene som den trans-jordanske hæren (Vestbredden) og egyptiske hæren (Gaza) tok kontroll over. De ble alle massakrert eller fordrevet.

Professor Benny Morris, den fremste historikeren på 1948, avviser at israelerne fordrev araberne med en systematisk og overordnet strategi. «Ingen slik politikk ble satt i gang i 1948, og heller ikke bestemt. Det er årsaken til at Israel i dag har mer enn én million arabiske statsborgere. Haganah/IDF drev ofte ut arabiske innbyggere fra landsbyer, men ikke systematisk og ikke som en overordnet strategi. Men de fleste kommandanter forstod at det var bedre å ha færre arabere bak frontlinjene. Det var en krig, en overlevelseskrig, for jødene,» skrev Morris i 2007.

I dag har Israel 1,9 million arabiske statsborgere. Saken er grundig behandlet i artikkelen Det palestinske flyktningproblemet og i boken 1948 som MIFF utga sammen med Dreyer forlag for noen år siden.

Den kanskje største utelatelsessynden NTB gjør, er å ikke nevne alle de hundretusener av jødiske flyktninger som kom fra arabiske land i årene etter 1948. «De siste 120 årene har et stort flertall av de jødiske familiene opplevd mye verre ting enn palestinernes flukt. Staten Israel har i stor grad løst dette problemet: En av Israels viktigste funksjoner er å være nødhavn for jøder som blir utsatt for stadig nye tilfeller av jødehat,» skrev Odd Myrland i artikkelen Jødene har rett til landet i 2002.

NTB: «5. juni 1967: Seksdagerskrigen der israelske styrker okkuperer Vestbredden og Øst-Jerusalem fra Jordan, Gazastripen og Sinaihalvøya fra Egypt og Golanhøydene i Syria. Øst-Jerusalem og Golan er senere annektert. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd full tilbaketrekning.»

Det siste er regelrett feil. FNs Sikkerhetsråds resolusjon 242 var et resultat av månedslange forhandlinger. Lord Caradon var den britiske fadderen til resolusjonen. I et intervju med Israels radio i februar 1973 understreket han at Israel ikke hadde noen forpliktelse til å gjennomføre en fullstendig tilbaketrekning. «Det avgjørende uttrykket,» sa han, «som ikke er tilstrekkelig anerkjent, er at tilbaketrekningen skal skje til sikre og anerkjente grenser. … vi så det ikke som vår oppgave å bestemme nøyaktig hvor grensen skulle være. Jeg kjenner grensen fra 1967 svært godt. Det er ikke en tilfredsstillende grense.» Russerne, araberne og deres allierte gjorde alt mulig for å forandre utkastet til resolusjon slik at det skulle stå ordet «alle» foran «områder» som Israel skulle trekke seg tilbake fra. Men deres forslag ble avvist.

NTB nevner ikke med ett ord resolusjonens krav til den arabiske siden – nemlig at Israel får sikre og anerkjente grenser. Det har palestinerne hittil ikke vært villige til å gi.

NTB forklarer ikke hvorfor det aldri ble opprettet en palestinsk stat da arabiske land kontrollerte Vestbredden og Gaza. Og byrået forteller heller ikke at Israels fiender snakket om en utryddelseskrig før juni 1967.

NTB: «1979: Israel inngår fredsavtale med Egypt og trekker seg ut av Sinaihalvøya.»

NTB: «1987-1991: Den første intifadaen, et omfattende palestinsk opprør mot israelsk okkupasjon. Rundt 1.000 palestinere og 100 sivile israelere ble drept. I tillegg ble over 800 palestinere mistenkt for å være kollaboratører, drept.»

NTB: «13. september 1993: Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) slutter fred i den såkalte Oslo-avtalen. PLOs Yassir Arafat og Israels Yitzhak Rabin og Shimon Peres fikk Nobels fredspris i 1994.»

NTB: «Fra 1967 til 2017 har Israel etablert nærmere 230 bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, med over 600.000 innbyggere.»

Det normale tallet på antall israelske bosetninger på Vestbredden er 121. NTB regner tydeligvis med små utposter som består av noen få brakker.

Til tross for 50 år med utbygging av israelske bosetninger er ikke arealet som bosetningene legger bånd på større enn 3 (tre!) prosent (ifølge Fagforbundet og Norsk Folkehjelp) eller 2,7 prosent (ifølge NRK/NTB). De siste 20 årene er det ikke etablert noen større nye bosetninger, og antallet boliger bygd i bosetninger har vært mye lavere under Netanyahus siste statsministerperioder enn under Oslo-prosessen på 1990-tallet.

Torsdag 30. mars 2017 publiserte NTB en artikkel med overskriften: Israel godkjenner ny bosetning for første gang på flere tiår. Med andre ord har befolkningsveksten kommet som fortetting i allerede eksisterende bosetninger. Det passer tydeligvis ikke inn i NTBs historiefortelling å ta med slike faktaopplysninger.

NTB: «FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner de siste 50 årene slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krevd full tilbaketrekning.»

Selv om NTB gjentar seg selv (se over), blir ikke dette mer riktig. Israels militære kontroll av Vestbredden er fullt lovlig etter folkeretten, og FNs resolusjon 242 ble med vilje formulert slik at den ikke nødvendigvis betyr full tilbaketrekning.

NTB: «2000: Den andre intifadaen starter og varer til 2005, da palestinernes president Mahmoud Abbas og Israels statsminister Ariel Sharon undertegner Sharm el-Sheikh-avtalen om at volden skal opphøre. Rundt 3.000 palestinere, 1.000 israelere og 64 utlendinger var da drept.»

Palestinerne startet en volds- og terrorbølge fra høsten 2000. Det var etter at Israel hadde gitt store innrømmelser i forhandlingene. Volden og terroren ble intensivert gjennom en kampanje med bruk av palestinske selvmordsbombere mot israelske sivile og militære. Først etter at 130 israelere var drept i løpet av mars 2002 rykket det israelske forsvaret IDF dypt og omfattende inn i de selvstyrte og palestinsk-kontrollerte byene på Vestbredden for å stanse terroren.

NTB: «2002: Israel starter byggingen av en drøyt 700 kilometer lang mur. Til nå er rundt 500 kilometer bygd, deler av den langt inne på den palestinske Vestbredden.»

Hva som blir Vestbreddens endelige status, og hvor grensen skal gå, må avklares i forhandlinger. Det er ikke NTB som avgjør hvorvidt dette landområdet er «palestinsk». Palestinske selvstyremyndigheter mener dessuten at byer inne i Israel også er «palestinske». Det er en hovedhindring for fred. Å kalle den israelske sikkerhetsbarrieren for en «mur» er også feil. Når barrieren er ferdig bygget vil mer enn 97 prosent bestå av et gjerde. Bare rundt 3 prosent vil bli mur.

NTB: «2005: Israel trekker sine styrker ut av Gazastripen og avvikler koloniene der. Området har siden vært gjenstand for blokade og store israelske militæroffensiver i 2008, 2012 og 2014.»

Feil. Blokaden startet først etter at den islamistiske terrororganisasjonen Hamas tok makten på Gaza-stripen i et blodig kupp i 2007. At NTB ikke nevner Hamas, Islamsk Jihad og de tusenvis av palestinske rakett- og granatangrep fra Gaza mot israelske tettsteder er svært uprofesjonelt og urettferdig.

NTB: «Siden slutten av mars i år har det vært ny, omfattende uro på Gazastripen.»

NTB nevner ikke det som er Gaza-provokatørenes egentlige mål – nemlig å ødelegge Israel.

NTB: «Israel har i dag drøyt 8,8 millioner innbyggere, hvorav nærmere 75 prosent er jødiske. I dag har Israel over 65 lover som begrenser palestinske israeleres muligheter eller direkte diskriminerer dem.»

Arabiske statsborgere i Israel har større politisk og individuell frihet og større økonomiske muligheter enn noen andre arabere i Midtøsten. George Deek, israelsk araber, sa det slik: Israel er verdens beste land – for arabere.

NTB bygger påstanden om disse såkalte «65 lovene» på den israelsk-arabiske organisasjonen Adalahs liste. Ifølge den israelske organisasjonen NGO Monitor bruker Adalah oppdiktet rasisme for å demonisere Israel. En av lovene som listes som diskriminerende er for eksempel krav om å bruke den hebraiske kalenderen i all kommunikasjon fra statsmyndigheter. Er det diskriminerende for muslimer og jøder i Norge at norske myndigheter bruker den gregorianske kalenderen?

Adalah mener også det er diskriminerende når Israel innvilger statsborgerskap til jøder som ønsker å flytte til den jødiske staten. Adalah påstår at Davidsstjernen i det israelske flagget er diskriminerende. Er korset i de nordiske flaggene diskriminerende? NGO Monitor har laget en svært grundig artikkel om Adalahs liste hvor de påpeker en serie feil, fordreininger og falske anklager.

Det sier mye om NTBs uprofesjonelle og useriøse linje når de velger å bruke slike kilder som Adalah. Nyhetsbyrået er tydeligvis villig til å legge alle profesjonelle retningslinjer for god journalistikk til side når det gjelder Israel. Da kan de kjøre på med ensidig kildebruk i en mangeårig kampanje for å sverte Israel.

NTB: «Rundt 5,3 millioner palestinere lever i dag som flyktninger rundt omkring i verden. 2,9 millioner palestinere bor på Vestbredden og om lag 1,9 millioner på Gazastripen.»

Bare noen få titalls tusen av 1948-flyktningene lever fremdeles. NTB vet godt at ingen andre flyktninggrupper vokser i antall generasjon etter generasjon. Det er tragisk at FN behandler palestinerne på en helt annen måte enn alle andre. NTB fortier at en stor andel, over 2,1 millioner av de såkalte «flyktningene», allerede bor på Vestbredden og Gaza-stripen.

Hvis NTB anser Vestbredden og Gazastripen som «palestinsk land», hvordan kan de da regne palestinere som har bodd der i 70 år for flyktninger? Den egentlige årsaken til at palestinske «flyktninger» blir behandlet på denne måten er at de kan brukes i kampen for å erstatte verdens eneste jødiske stat med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart