Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Fikenbladene i statsbudsjettet

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen. (Skjermdump fra NRKs sending fra den muntlige spørretimen på Stortinget 11. april 2018)
Utenriksminister Ine Søreide Eriksen. (Skjermdump fra NRKs sending fra den muntlige spørretimen på Stortinget 11. april 2018)
Regjeringen kan ikke skjule palestinernes heslige misbruk av våre skattepenger.

Fikenblad er, ifølge Wikipedia, «en fellesbenevnelse for det som brukes for å dekke over en handling eller et objekt som er støtende eller som en finner det best å skjule av annen årsak».

Fikenblad nummer 1

Palestinske myndigheters belønningssystem for terrorister er støtende i høyeste grad. Totalt bruker PA over 3 milliarder kroner på ulike utbetalinger til personer involvert i terrorisme. Dette utgjør om lag 7 prosent av budsjettet.

En av dem som får belønning er barnemorderen Asam Barghouti. Han var blant annet med på å skyte mot et busstopp fullt av israelere. En gravid kvinne ble skutt og alvorlig skadet. Skadene gjorde at barnet hennes måtte forløses med hastekeisersnitt. Etter tre dager på sykehus døde det nyfødte barnet.

Tre palestinere som var hovedmenn i lynsjingen av to israelere i oktober 2000 har fått til sammen over 4,7 millioner kroner i belønning hittil. Det finnes en stor mengde andre eksempler.

Norge gir noen hundre millioner kroner årlig i budsjettstøtte til palestinske myndigheter. «Budsjettstøtte er en viktig del av innsatsen for å styrke palestinske selvstyremyndigheters (PA) evne til å yte grunnleggende tjenester til sin egen befolkning,» skriver regjeringen i statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober.

Hva er regjeringens fikenblad? «Norsk bistand til Palestina går ikke til palestinske fanger i israelske fengsler,» hevder regjeringen. Dette stemmer ganske enkelt ikke, så lenge Norge gir generell budsjettstøtte kan palestinerne flytte rundt på pengene som de vil.  Hvordan vil palestinerne ta Norges formaninger alvorlig når de ser at regjeringen velger å tro på og videreformidle deres egen løgn? skrev MIFF i 2019.

«Den norske budsjettstøtten bidro til at PA kunne betale ut lønninger til offentlig ansatte og med det opprettholde den offentlige tjenesteytingen, innen f.eks. utdannings- og helsesektoren,» skriver regjeringen. Dette er et nytt bevis på at Norge er en bidragsyter til belønningssystemet for terror. Etter at dømte terrorister blir løslatt fra israelsk fangenskap, fortsetter de nemlig å bli lønnet som offentlig ansatte med toppjobber i palestinske myndigheter, selv om de ikke nødvendigvis gjør noe arbeid for myndighetene.

I 2019 skrev regjeringen i statsbudsjettet: «Norge har ved flere anledninger gjort det klart for de palestinske selvstyremyndighetene at den nåværende fangestøtteordningen er uakseptabel og må avvikles. Norge arbeider sammen med andre sentrale givere for å avvikle den eksisterende ordningen.» Disse to setningene er nå beklageligvis borte, og palestinerne fortsetter sin belønningsordning uavbrutt.

Fikenblad nummer 2

Palestinske myndigheters skolebøker har vold, martyrdød og jihad som tema gjennom alle tolv år av grunnskolen. Dette gjør palestinske myndigheter så godt de kan for å skjule. I sommer har de lovet norske myndigheter forbedringer, men da skolebøkene for inneværende skoleår kom, var endringene minimale og dels til det verre.

Utenriksdepartementet hentyder til det problematiske innholdet i skolebøkene i et litt kryptisk avsnitt av statsbudsjettet:

«I tråd med flertallsmerknadene fra Utenriks- og forsvarskomiteen til statsbudsjettet for 2020 (jf. Innst. 7 S (2019–2020)) vurderes norsk støtte til utdanningssektoren i lys av oppfølgingen av en pågående EU-initiert gjennomgang av det palestinske skolepensumet. Et pensum som er i tråd med internasjonale standarder og ovennevnte prinsipper for den norske bistanden inngår i denne vurderingen. Norsk bistand til utdanningssektoren i Palestina går bl.a. til bygging og oppussing av skoler, elevtransport og kapasitetsbygging av stab og lærere. Støtten finansierer ikke skolebøker eller annet undervisningsmateriell.»

Her er fikenblad nummer 2. Men regjeringen kan ikke vaske sine hender rene med å hevde at norske penger ikke finansierer skolebøker.

For det første stemmer det ikke, slik MIFF har forklart i detalj tidligere. Norge har lovet årlig støtten på 55 millioner fra 2019 til 2022 til «Education Sector Strategy 2017-2022 in Palestine», ifølge UDs egen tilskuddsportalDenne strategiske planen ligger ute på palestinske myndigheters nettside, og på side 129-130 kan alle som vil, se at den innebærer «reform og utvikling av undervisningspensum». Og hva hjelper det, hvis norske penger ikke er øremerket til pensumlitteratur, når norske penger betaler lærerne som formidler hatundervisningen og undervisningslokalene som gjør den mulig?

I statsbudsjettet kommer det også fram et annet punkt som viser hvor hul denne unnskyldningen er. «Kjernestøtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, bidro til å sikre grunnleggende tjenesteleveranser til de palestinske flyktningene i Syria, Libanon, Jordan, Gaza og på Vestbredden, inkludert skolegang for over 500 000 skolebarn. Støtten har en viktig stabiliserende funksjon,» skriver regjeringen.

Hvilke skolebøker tror du disse 500.000 barna bruker? IMPACT-se beskriver dem slik: «Vold, martyrdød og jihad er inkludert i alle klassetrinn og alle fag. Ekstrem nasjonalisme og islamistiske ideologier er utbredt i pensum, inkludert i naturfag- og mattebøker. Muligheten for fred med Israel blir avvist. Enhver historisk jødisk tilstedeværelse i de nåværende territoriene til Israel og de palestinske selvstyremyndighetene er totalt utelatt fra skolebøkene.» Støtte til slik undervisning lærer opp nye generasjoner til krig og konflikt, og virker på ingen måte stabiliserende.

Det er bra at utenriksminister Ine Eriksen Søreide i 2020 har holdt tilbake mer enn halvparten av planlagt støtte til palestinsk utdanning. Det er nødvendig at Stortinget setter foten enda tydeligere ned enn i fjor, slik at regjeringen slutter å skjule seg bak unnskyldninger og palestinernes skrøner. Det er tid for regjeringen å følge rådene MIFF har gitt i mange år:

Bli medlem av MIFF nå eller gi en gave dersom du vil støtte oss i denne kampen!


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart