Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Hamas sine nyttige idioter i landets fire største byer

Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Her kan du se de anti-israelske parolene i 1. mai-togene.

«Nyttig idiot i entall eller flertall er et uttrykk som brukes i politisk sjargong for å betegne noen som, gjennom sine holdninger og handlinger, ubevisst støtter eller hjelper en tredjepart som de i utgangspunktet ikke hadde til hensikt å gi støtte. Den nyttig idioten kan bli manipulert til å gjøre dette av tredjeparten, men like ofte skjer denne støtten som en uforutsett og utilsiktet konsekvens av den nyttige idiotens gjerninger,» skriver Wikipedia.

Hamas er ”klassisk antisemittisk, jødefiendtlig, etter en oppskrift vi kjenner fra mellomkrigstiden i Norge og Europa,” sier historieprofessor Hans Fredrik Dahl. I 2001, etter 11. september-angrepene i USA, satte Den europeiske unionens råd (Council of the European Union) den militære delen av Hamas på sin første liste over terrororganisasjoner. I 2003 ble også den såkalte «politiske» delen av Hamas plassert på listen. Senest i 2017 bekreftet EUs høyeste domstol at Hamas er en terrororganisasjon. Les mer om Hamas og deres charter fra 1988.

1. mai 2024 er det mange som gjør seg til Hamas sine nyttige idioter i 1. mai-togene til LO. Her er kommentarer til parolene i landets fire største byer.

  Oslo: Forsvar folkeretten – stans drapene på Gaza – anerkjenn Palestina

  Hamas brøt folkeretten på en lang rekke måter da deres terrorister invaderte Israel 7. oktober 2023. Angrepskrigen deres var ulovlig og de bestialske drapene på sivile var ulovlige. Hver eneste av de de tusenvis av raketter som de avfyrte. Den beste måten LO og 1. mai-togene kunne forsvart folkeretten på, var å komme med en klar fordømmelse av den islamistiske terrororganiasjonen.

  Israels forsvarskamp mot Hamas, Hizbollah og Iran er lovlig etter folkeretten. IDFs militære operasjoner på Gaza-stripen har som mål å knekke den militære kapasiteten til Hamas, et like lovlig mål som da Norge var med på nedkjempe Islamsk Stat. For Hamas og Islamsk Stat er tvillinger. Det burde være lett for norske politikere og norske muslimer å ta avstand fra Hamas, den islamistiske terrorgruppen som holder Gazas befolkning i et dødelig jerngrep, skrev MIFF allerede i 2014.

  Gaza vil bli et bedre sted uten Hamas. De første syv årene Hamas styrte på Gaza ble antallet kristne i området mer enn halvert. Hamas har brukt islamsk sharia til å behandle kvinner som annenrangs borgere. Æresdrap er sterkt utbredt. Familievold er ikke straffbart i Gaza, og strafferetten diskriminerer kvinner på en rekke områder. Hamas ønsker dødsstraff for homofile.

  Hamas har holdt på sin makt gjennom brutalitet og frykt, og ikke avholdt valg etter at de tok til seg makten. Hamas har prioritert krig mot den jødiske staten framfor å skape velstand og utvikling for sin egen befolkning.

  Bergen: Anerkjenn Palestina nå!

  Å anerkjenne Palestina nå er en belønning for terror. Å anerkjenne Palestina før en framforhandlet løsning vil ikke løse noe. Det vil bare undergrave vanlig folkerett og europeiske lands moderne praksis (for anerkjennelse av de nye statene i Øst-Europa). Det vil ikke gi fred og heller ikke avslutte Israels kontroll av Vestbreden, men bare åpne et nytt kapittel i konflikten.

  Palestinske ledere har avvist opprettelsen av en palestinsk stat gjentatte ganger siden 1930-tallet, fordi de ikke har godtatt å være nabo til en jødisk stat.

  Alle som seriøst studerer palestinernes politiske kommunikasjon på arabisk vil se at lederne i de store politiske gruppene ikke er frustrert og sint over Israels okkupasjon, men over at det finnes en jødisk stat i området.

  Hamas er tydelige på det.

  Fatah er tydelige på det. – Palestinerne vil aldri anerkjenne Israels jødiske identitet, sa PLOs sjefsforhandler Saeb Erekat. Og han ble regnet som moderat.

  Det er ikke okkupasjonen som avvises i skolebøkene til palestinske barn. De handler om “å utrydde restene av utlendingene [jødene]”, fjerne Israel som er “Satans tjener” og love 72 jomfruer i paradis til niendeklassinger som gir livet sitt som martyrer i krig mot Israel. Palestinske barn lærer ikke at alle vil være fornøyd dersom det blir en palestinssk stat på Vestbredden og Gaza-stripen med Øst-Jerusalem som hovestad, en de lærer at Palestina er alt landet mellom Middehavet og Jordan-elven. Palestinske barn blir ikke opplært i å være sinte og frustrerte over okkupasjonen, men over jødene. Jøder blir framstilt som “fiender av islam”, som korrupte, løgner og bedragere. Revolusjonens flamme skal nå til Haifa og Jaffa.

  Trondheim: Fritt Palestina – boikott Israel

  Hva er det folk i Trondheim ønsker Palestina fritt for? Fritt for jøder?

  Palestinerne har hatt selvstyre i 30 år, uten at det har beveget seg i retning av frihet, snarere tvert imot. Både på Vestbredden (Fatah) og Gaza (Hamas) har palestinernes egne myndigheter systematisk brutt menneskerettighetene til andre palestinere.

  Hvis palestinerne virkelig ønsker sin egen stat, hvorfor har de da gjentatte ganger avvist tilbud om «Palestina»? Det er dette spørsmålet de som demoniserer Israel ikke klarer å svare på. Gang på gang har palestinerne avvist opprettelse av en palestinsk stat, uten en gang å komme med noe mottilbud.

  Alle som boikotter Israel eller varer fra israelske bosetninger truer fredsprosessen fordi de fremmer utpressing i stedet for forhandlinger. De bidrar også til å gjøre sjansene mindre for at palestinerne godtar et fornuftig fredstilbud. Les mer i Ti grunner til at Israel-boikotten er umoralsk og hindrer fred.

  Boikottbevegelsen krever ikke bare at «palestinske flyktningers rett til å returnere anerkjennes», men at mer enn syv millioner palestinere skal ha rett til å flytte «til sine hjem og eiendommer» i dagens Israel. Det er heldigvis mange som ser den dype umoralen i dette, som betyr at verdens eneste jødiske stat blir borte og erstattet av en arabisk stat nummer 23 og en muslimsk stat nummer 58.

  Stavanger: Stopp folkemordet – Boikott Israel!

   Jødehatets historie er full av slike falske anklager, og mange av de klassiske løgnene som ble rettet mot jøder blir nå rettet mot staten Israel. Historien til såkalte «blodanklagene» går helt tilbake til 1200-tallet, da en ung gutt ble funnet drept i England like før påske. Hans onkel, som var prest, anklaget jødene for drapet, men det lokale politiet fant ikke noe bevis som tydet på at det var sant. Likevel spredte blodanklagen mot jødene seg.

  Folkemordanklagen mot Israel er ikke noe nytt etter 7. oktober-krigen. Da PA-president Mahmoud Abbas besøkte Tyskland i 2022, anklaget han Israel for å ha «begått 50 Holocaust» mot palestinerne. I Holocaust ble to tredeler av Europas jødiske befolkning drept av nazistene. Som kontrast har antallet arabiske innbyggere i Gaza og Vestbredden (Judea og Samaria) økt med fire hundre prosent etter 1948. Folkeveksten skjøt fart etter at Israel fikk kontroll over områdene i 1967.

  Ifølge FN-statistikk var det 1,01 millioner palestinere på Vestbredden og Gaza-stripen i 1948. Antallet økte forsiktig, ifølge en annen FN-rapport, til mellom 1,23 og 1,35 millioner i 1967. I løpet av de neste 30 årene under israelsk styre, ble antallet palestinere mer enn doblet. Offisiell palestinsk statistikk for 1997 oppgir at det er 2,78 millioner palestinere på Vestbredden og Gaza. Den raske økningen har fortsatt, og i dag er det offisielle tallet fra PA 5,35 millioner. Antallet arabere i selve Israel har økt fra 160.000 i 1948 til 1.975.200 i 2022.

  Les mer på temasiden: Løgnanklagene mot Israel om folkemord og etnisk rensning

  Israel prøver å forsvare seg mot en folkemordstrussel. Så, hvis vi skal begynne å bruke det ordet, greit, la oss bruke det riktig.»

  PLO-charteret fra 1968 oppfordrer til «kommandoaksjoner og væpnet revolusjon som kjernen i det palestinske folkets frigjørskamp». Alle andre løsninger enn den totale frigjøringen av «det historiske Palestina» avvises. Det inkluderer også områdene som i dag utgjør Israel.

  Hamas sitt charter fra 1988 forsterker intensjonen med å oppmuntre til å «heve Allahs banner over hver tomme av Palestina» og til å «frigjøre Palestina og konfrontere det sionistiske prosjektet». Enklere fortalt: Målet er å utslette Israel og erstatte landet med en palestinsk stat.

  Houthienes banner erklærer «død over Israel» og «forbannelse over jødene». Folkemordintensjonene annonseres høyt og tydelig, likevel er den norske regjeringen i fortløpende kontakt med dem.

  Å påstå at Israel begår folkemord på Gazastripen er helt absurd, skriver anerkjent folkerettsekspert.

  Palestinske selvstyremyndigheter (PA) på Vestbredden blir sponset av norske skattebetaleres penger. De siste ti årene har Norge gitt om lag to milliarder kroner i generell budsjettstøtte til PA. I tillegg har statsinstitusjoner i det palestinske området mottatt om lag 680 millioner kroner, skrev Panorama Nyheter 13. oktober.

  MIFF har påpekt gjennom alle disse årene at PA bruker norske bistandspenger til å gi opplæring i hat og belønning av terrorister. Her er et nytt eksempel på hvordan PA misbruker norske penger til å oppmuntre til folkemord på jøder. En studentorganisasjon knyttet til Fatah har ikke bare applaudert massakren, men oppfordret palestinere på Vestbredden til selv å gjennomføre voldelige angrep

  Før fredagsbønnen 20. oktober sendte PAs departement for religiøse saker ut retningslinjer om hva talerne i moskéene skulle inneholde. Her var denne hadithen inkludert: «Timen [Dommens dag eller Oppstandelsen] vil ikke komme før muslimene tar kampen opp mot jødene og dreper dem; når jødene gjemmer seg bak steiner og trær, som vil rope: O, muslim! En jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham!»

  Denne hadithen er også inkludert i Hamas-charteret, og deler av den ble sitert på den anti-israelske demonstrasjonen i Oslo lørdag 20. oktober. En hadith er en muntlig overlevering med korte historier eller uttalelser fra profeten Muhammed.

  – Når dette budskapet kommer så kort tid etter grusomhetene til Hamas, er dette religiøse budskapet fra PA til palestinerne først og fremst et signal som fremstiller den forferdelige massakren av nesten 1.200 jøder og israelske arabere som en islamsk gudstjeneste. I tillegg er det et klart budskap om at Allah/ Islam vil at palestinere skal forlate moskéene etter fredagsbønnen og starte å drepe jøder, kommenterer Palestinian Media Watch.

  Det er ikke noe nytt at hadithen med folkemordsdrømmer blir kommunisert i det palestinske samfunnet. Hvor lenge vil Norge være med å sponse denne jihadistiske, dødelige propagandaen?

  PA blir kontrollert av Fatah-bevegelsen til PA-president Mahmoud Abbas. Etter 7. oktober-massakren er det mange eksempler på at Fatah-ledere har uttrykt støtte til massakren, og på Vestbredden blir palestinske barn tatt med på feiring av massakren. «Blodet til [Hamas-]heltene vil bli en forbannelse som fjerner okkupanten [Israel],» sier Mahmoud Al-Aloul, nestleder i Fatah.

  I instruksen til moskéene før fredagsbønnen 20. oktober, kom PA også med anklager mot Israel om at tusen mennesker var drept i et angrep på et sykehus på Gaza. «Det var en av de største forbrytelser i moderne tid,» skrev PA. I virkeligheten ble parkeringsplassen utenfor et sykehus rammet av en feilskutt Islamsk Jihad-rakett og dødstallene var sannsynligvis rundt 50 personer. 

  Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

  Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

  Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

  0

  Your Cart