Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

De ukjente tallene som skriker til deg at du bør bli medlem av MIFF

Bare 22 prosent av det norske folk tror «israelske ledere ønsker oppriktig å få til en løsning på konflikten»? (Illustrasjonsfoto: James Walsh, flickr)
Bare 22 prosent av det norske folk tror «israelske ledere ønsker oppriktig å få til en løsning på konflikten»? (Illustrasjonsfoto: James Walsh, flickr)
3 av 10 nordmenn tror på en grusom løgn, og 4 av 10 nordmenn har ikke kunnskap nok til å ta avstand fra den.

5. desember 2017 kom HL-senterets rapport om norsk antisemittisme. MIFF rakk å få ut tre artikler om undersøkelsen samme dag:

Men de neste dag – fra 6. desember 2017 – druknet rapporten i all oppmerksomheten rundt president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Derfor er det god grunn til å repetere tallene som viser hvorfor du, din familie og dine venner bør være medlemmer av Med Israel for fred (MIFF).

32 prosent av den norske befolkningen mener det stemmer helt eller nokså godt at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig».

37 prosent sier det er «umulig å svare» på påstanden.

Kun 31 prosent har kunnskap nok om dagens Midtøsten og/ eller andre verdenskrig til å ta avstand fra påstanden.

Tallene skriker om behovet for en informasjonsorganisasjon som MIFF. Tallene er resultatet av tre generasjoners løgnpropaganda mot det norske folk. Under andre verdenskrig ble seks millioner jøder – to tredeler av Europas jødiske befolkning – utryddet i et industrielt massemord, massehenrettelser og dødsmarsjer. De siste hundre årene med konflikt mellom jøder og palestinere, over halvparten av dem under militær kontroll av israelske styrker, har den palestinske befolkningen økt med en faktor på ti (fra om lag 600.000 til over seks millioner). Det er altså en grusom løgn 3 av 10 nordmenn tror på, og 4 av 10 nordmenn ikke kan ta stilling til.

Løgnen er livsfarlig, spesielt for norske jøder. Hele 12 prosent av den generelle norske befolkningen sier trakassering og vold rettet mot jøder kan forsvares når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne. I den norske muslimske befolkningen er støtten 21 prosent. 

Hvis det ikke fantes noen MIFF, og du så de tallene, ville du måtte oppfinne et MIFF. Nå finnes det et MIFF, og etter 40 års innsats er vi mer aktive – har flere lokalforeninger, flere nettgjester, større rekkevidde i sosiale medier etc. etc. – enn noen gang før. Derfor bør du bli medlem nå.

Derfor bør du verve flere medlemmer nå. Derfor bør du trappe opp og bli fast for Israel nå!

Trenger du flere tall for å bli overbevist?

Bare 22 prosent tror «israelske ledere ønsker oppriktig å få til en løsning på konflikten».

21 prosent mener at «så lenge staten Israel finnes, kan det ikke bli fred».

Ser du behovet for en organisasjon som «gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk»?

Når du studerer tallene mer i detalj, forstår du enda bedre hva som er det rette å gjøre.Legg merke til:

  • Like mange norske muslimer som i den generelle befolkningen avviser at det ikke kan bli fred i verden så lenge staten Israel finnes. Blant de som er helt eller delvis enig i påstanden er forskjellen mellom norske muslimer (25 prosent) og andre nordmenn (21 prosent) kun fire prosentpoeng.
  • Den ene (?) jøden (antallet jødiske respondenter var ikke så veldig stort) som tror det ikke kan bli fred i verden så lenge den jødiske staten finnes.

Legg merke til:

Legg merke til:

  • Heller ikke her skiller den norske befolkningen generelt seg vesentlig fra norske muslimer, men norske jøder derimot har en helt annen forståelse…

Legg merke til:

  • En overveldende prosentandel av den norske jødene (65 prosent) tror israelske ledere oppriktig ønsker å få til en løsning på konflikten. Kan det være mulig de har rett, og norske muslimer og ikke-muslimer står sammen om å ta feil? Det er veldig godt mulig, ikke minst fordi norske medier i flere tiår har unnlatt å melde seriøst om israelske fredstilbud.

Legg merke til:

  • Kun 44 prosent av norske muslimer tror palestinske ledere oppriktig ønsker å få til en løsning på konflikten.

Legg merke til:

  • Merk at norske jøder er mer positive til en løsning med to stater for to folk enn både den norske generelle befolkningen og norske muslimer!

Alle illustrasjonene er hentet fra side 44 i HL-senterets rapport, men tilpasset av MIFF med fargekoder under hver illustrasjon for å gi bedre lesbarhet.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart