Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Statsminister Mohammad Shtayyeh
Statsminister Mohammad Shtayyeh i PAs regjeringsmøte. (Skjermdump via IMPACT-se)

Palestinernes statsminister nekter å bøye av for norsk press

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Tidligere denne måneden, i budsjettforliket mellom regjeringen og Fremskrittspartiet, ble det kuttet 30 millioner kroner i støtten til palestinerne i statsbudsjettet for 2021. Kuttet kommer på toppen av generelt bistandskutt på grunn av forventet redusert bruttonasjonalinntekt i kjølvannet av koronapandemien. Det uttrykte ønske fra Frp, men også fra regjeringspartiene, har vært å bruke kuttet som et pressmiddel mot palestinske myndigheter for å få en slutt på blant annet belønningssystemet for terrorister og hatundervisning i skolen.

Noen dager etter det norske bistandskuttet ble kjent i det palestinske samfunnet, holdt PA-statsminister Mohammad Shtayyeh en tale hvor han kontant avviste presset fra Norge.

– Vi har lagt merke til en ny oppviglerikampanje mot det palestinske skolepensum, fanger og martyrer. Vi anser at dette er del av en organisert propaganda spredt av det israelske apparatet for å rakke ned på vår nasjonale identitet. Det palestinske skolepensumet er et resultat av vår historie og kultur, vår kamp, vår religion, sivilisasjonen vi har vært en del av i tusener av år – og ingenting av dette er blitt oppgitt ved forhandlingsbordet – og vil ikke bli oppgitt i skolepensumet, innledet Shtayyeh.

Han fortsatte med å understreke at bistandskutt ikke vil få palestinske myndigheter til å endre skolepensum.

– Jerusalem er hovedstaden til staten Palestina i skolepensumet, i politikk, i økonomi, i samfunnet og folket. Dersom noen bistandsgivere setter krav til oss når det gjelder dette, da skal vi finansiere trykk av våre bøker med våre avgiftsinntekter for vann, telefon og strøm, om det så skulle være. Vi ønsker et nasjonalt pensum, som reflekterer vår realitet og vår visjon for framtiden, reflekterer vitenskapelig og teknologisk framgang, styrker vår utholdenhet og reflekterer vårt samfunn i ånden til en pluralistisk og demokratisk tilnærming, erklærte han.

Statsministerens uttalelse illustrerer hva MIFF har påpekt gjennom flere år – så lenge Norge gir generell budsjettstøtte til palestinerne kan de flytte rundt på penger akkurat som de selv vil, og hevde at norske penger ikke er med på å finansiere det som norske ledere finner betenkelig. Dette er bare et narrespill, skrev MIFF allerede i 2013.

Bakgrunn: Palestinske skolebøker

De palestinske skolebøkene som ble tatt i bruk skoleåret 2019-2020 var mye mer ekstreme enn tidligere. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober 2019. Vi oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterte dette.

Etter at IMPACT-se og MIFF informerte stortingspolitikere om saken, fulgte Aftenposten opp med hovedoppslag på sin forside 12. november 2019: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad. Lederartikkelen var også klar: Palestinske skolebøker motarbeider fred.

5. desember 2019 ble en historisk dag: For første gang i historien truet et flertall på Stortinget med frys i norsk bistand til palestinske myndigheter dersom PA ikke endrer sine skolebøker til det bedre. I mai fikk Norge følge av EU, som uttrykte bekymring «over den fortsettende mangel på effektivt å handle mot hatytringer og vold i skolebøkene». 4. juni 2020 opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at regjeringen har «holdt tilbake mer enn halvparten av planlagt støtte til palestinsk utdanning».

Palestinske myndigheter har i sommer signalisert til bistandsland at de vil reformere sitt skolepensum. «Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet,» skrev utenriksministeren til Stortinget 4. juni.

Men da sommerferien var over, og skolebøkene for høsten 2020 ble delt ut til de palestinske elevene og gjort tilgjengelig online, viste det seg at endringene er minimale når det gjelder problematisk innhold, og dels til det verre.

Også for skoleåret 2020/2021 er innholdet i skolebøkene redselsfullt: Vold, martyrdød og jihad er inkludert i alle klassetrinn og alle fag i det palestinske skolesystemet. Ekstrem nasjonalisme og islamistiske ideologier er utbredt i pensum, inkludert i naturfag- og mattebøker. Muligheten for fred med Israel blir avvist. Enhver historisk jødisk tilstedeværelse i de nåværende territoriene til Israel og de palestinske selvstyremyndighetene er totalt utelatt fra skolebøkene.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart