Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Statsministerkandidatene og Israel: Jonas

Jonas Gahr Støre: (Illustrasjonsfoto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet, flickr / flagg: Zachi Evenor, flickr / montasje: ShaperMedia.se)
Jonas Gahr Støre: (Illustrasjonsfoto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet, flickr / flagg: Zachi Evenor, flickr / montasje: ShaperMedia.se)
Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans forhold til verdens eneste jødiske stat.

Fra torsdag 10. august kan du forhåndsstemme i årets stortingsvalg. Valgdagen er 11. september. I to artikler presenterer MIFF de to fremste statsministerkandidatene Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre og deres ord, handlinger og holdninger knyttet til Israel. Artiklene bygger først og fremst på MIFFs arkiv fra 2006 av. (I tiåret før den tid prioriterte MIFF nesten utelukkende nyheter fra Israel, og skrev lite om norsk-israelske forhold.)

 

Støre støtter Israels rett til å leve i fred og tar avstand fra boikott

«Norge støtter aktivt Israels rett til å leve i fred og sikkerhet innenfor forsvarbare grenser.» Dette strålende sitatet er det første av Jonas Gahr Støre i MIFFs arkiv. Etter at daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) 5. januar 2006 gikk ut med oppfordring til boikott av Israel, sendte den daværende utenriksministeren de norske forsikringene til Israels og USAs utenriksministere samme dag. Sammen med statsminister Jens Stoltenberg fikk Støre punktert initiativet fra SV.

Støre ønsker Israel «velferd og fred». Det skrev han i sin gratulasjonshilsen til Israel (60 år) og MIFF (30 år) i MIFFs jubileumsbok i 2008. Støre ønsket tydeligvis at de gode ordene han skrev om Israel skulle bli lest av flest mulig. Han lot hilsenen bli oversatt til engelsk og la den ut på den norske ambassaden i Israels nettside i forbindelse med 60-års feiringene i Israel.

Støre oppmuntrer partikollegaer til å være «passe ydmyke» i forhold til Israels konflikt med sine naboer, og han advarer mot å demonisere partene. «Israelerne har rett til å slippe å være redd for at det kommer raketter inn fra Gaza,» sa Støre i landsmøtetalen i 2015.

Støre har vært konsekvent i å ta avstand fra boikott av Israel. I 2012 brukte han 1. mai til å ta avstand fra boikott, selv om dette da var et krav med økende tilslutning i fagbevegelsen. Også etter at LO vedtok boikott 12. mai 2017 tok Støre avstand fra dette.

 

Stadig dårligere samarbeidsklima med Israel

Men alt var ikke rosenrødt mellom Israel og Støre i hans periode som utenriksminister.

Nordmennene inntar en veldig fiendtlig holdning mot oss, sa Israels daværende utenriksminister Avigdor Liberman etter å ha møtt Støre i New York i september 2009.

Vi er svært skuffet over Støre, sa Yigal Palmor, talsmannen for det israelske utenriksdepartementet i november 2011. Samme år insisterte Støre på at han snakker til israelske ledere «som en venn av Israel». Men da MIFF analyserte de politiske kravene som Støre presenterte for AUF i 2011, konkluderte vi at «Støres opplegg vil føre til krig».

Da han var utenriksminister, instruerte Støre norske diplomater til å snakke med Hamas. Da nye ledere i Tunisia ville snakke med Hamas-leder Ismail Haniyeh, endte det i islamistiske kamprop med ønske om å «å drepe jødene».

Mye tyder på at norsk-israelsk petroleumssamarbeid ikke fikk utvikle seg så raskt som det kunne ha gjort da Støre var utenriksminister. I den rødgrønne regjeringen var det olje- og energiminister Ola Borten Moe fra Senterpartiet som viste størst entusiasme for samarbeid med Israel.

I august 2012, én måned før Støre gikk fra å være utenriksminister til helse- og omsorgminister, skrev den israelske veteranjournalisten Akiva Eldar: Norge er «en av de største utfordringene for staten Israels utenriksrelasjoner». På det tidspunktet Støre gikk av som utenriksminister var antakeligvis relasjonen mellom Norge og Israel på et historisk lavmål. «Han etterlater seg mye ugjort arbeid når det gjelder å gjøre norsk bistand til palestinerne til et verktøy for fred. Jonas løftet ikke pekefingeren til PA, men pekefingeren han løftet til TV2 vil vi alltid huske,» skrev MIFF da Støre skiftet jobb i regjeringen.

Samarbeidstonen israelske representanter fikk med Støres etterfølger, Espen Barth Eide, var en helt annen. Da Barth Eide gikk av skrev MIFF en artikkel som oppsummerte hans 13 måneder som utenriksminister. “I mange Israel-venners øyne overgikk Barth Eide sin forgjenger Jonas Gahr Støre mange hakk,” skrev MIFF. Det er blitt spekulert i om Støre vil hente inn Barth Eide som utenriksminister dersom han danner regjering etter valget.

 

Støre som partileder

Med Støre som partileder har Arbeiderpartiets landsmøter kommet med flere feilaktige og anti-israelske resolusjoner. I 2015 ga de feil informasjon om politikken til Israels statsminister og i 2017 sa de at de er utålmodige, men framsto mest som tåpelige. MIFF begrunnet selvsagt denne påstanden grundig.

Til tross for sterkt internt press i Ap og fra fagbevegelsen skal Støre ha ros for å holde garantier om anerkjennelse av en palestinsk stat tilbake.

– Jeg håper vi har et mandat til å finne den beste måten å gjøre det på, ikke for oss, men for palestinerne, sa Støre i 2015. Poenget er at Arbeiderpartiet ikke nødvendigvis vil gi noen anerkjennelse straks de eventuelt skulle komme til regjeringsmakt etter valget i 2017, analyserte MIFF.

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt sa det slik senest i april 2017: «Vi må samtale med andre land som har store interesser knyttet til denne konflikten, slik at vi ser det blir en framgang i fredsprosessen. Vi er rede til å anerkjenne Palestina, men det må føre til at det blir endringer, og at det ikke blir en rent symbolsk handling.»

Arbeiderpartiet har et stort spekter blant sine aktive politikere. Du har folk som Støre som framstiller seg selv som Israel-venn, og du har dem som åpent erklærer «hat» til verdens eneste jødiske stat og andre som mener de ser «ondskapens sanne ansikt» når de ser Israel. Senest i 2016 deltok en stortingspresentant for Ap i demonstrasjon mot norsk-israelsk energisamarbeid.

Hvor stor forskjell gjør åtte år og et regjeringsskifte? spurte MIFF i april 2017. Vi analyserte forskjellen på ordene om Israel som utenriksdepartementet serverte Stortinget i 2009 (under Støre) og i 2017 (under Børge Brende).

1. mai 2017 talte Støre på Youngstorget. MIFF påpekte feil og mangler og utfordret partilederen til å begynne med å finne én palestinsk leder som aksepterer at Israel skal forbli det jødiske folkets nasjonale hjemland.

 

Støre og radikal islam

Støre har vist at han kan lære. I 2009 sa han som utenriksminister: «Radikal islam er ikke noe problem i Norge.» Seks år senere mente Støre det var nødvendig å «ta et oppgjør med ekstremismen som springer ut av islam». MIFF skrev i en kommentarartikkel: «Det er gledelig, og på høy tid, at Støre avslører hvordan arabiske ledere legger ansvaret på Israel og USA for sine, som oftest selvforskyldte, problemer.»

 

Dobbeltspill og Støre

I 2008 hentet MIFF direktøren for Palestinian Media Watch (PMW), Itamar Marcus, til Norge for første gang. I møter med politikere og journalister dokumenterte han at Støre tok feil da han kort tid tidligere avviste at hatpropaganda er vanlig i Fatah-TVs barne-TV-sendinger. Han dokumenterte også at utenriksministeren tok feil da han hevdet at norske bistandsmidler ikke brukes til å produsere slik hatpropaganda. MIFF krevde stans i budsjettstøtte til PA inntil slik hatpropaganda i medier og skoleverk stanser. Hadde Støre hørt på MIFF, kunne kanskje konflikten vært et annet sted i dag enn det den er nå.

– Vi forventer av Støre at han konfronterer selvstyremyndighetene med hjernevaskingen av palestinske barn og krever at den tar slutt. Først når fiendebildene bygges ned, legges grunnlaget for fred, sa MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen under en demonstrasjon i januar 2009.

I 2012 utga MIFF boken Dobbeltspill fra Palestinian Media Watch. Støre måtte svare på det som ble avdekket i boken i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF).

Støre skrev: «Jeg tar avstand fra alle former for hatpropaganda og oppfordringer til terror, uansett hvilken side i konflikten partene befinner seg på. Slike holdninger og handlinger er ikke forenlige med norske utenrikspolitiske interesser og budskap, og vi gjør vårt ytterste for å sikre at norskstøttede prosjekter ikke bidrar til spredning av slike holdninger. Det gjør vi blant annet gjennom kvalitetssikring og tett oppfølging av våre samarbeidspartnere og deres arbeid.

Spørsmål om hatpropaganda og oppfordringer til vold er tema som vi jevnlig tar opp i vår dialog med palestinske og internasjonale samarbeidspartnere. Vi oppfatter at dette er noe som tas seriøst også fra palestinske myndigheters side.»

Hyllest av terror i de palestinske selvstyremyndighetene pågikk kontinuerlig under Støres utenriksministerperiode. PA har aldri tatt det seriøst å få en stans i dette. De har tatt det seriøst å videreføre det.

La oss sette oss ned sammen og lese de palestinske myndighetenes offisielle dagsavis på nettet! utfordret MIFFs styreleder.

Noen måneder etter at Støre gikk av som utenriksminister, bekreftet en reportasje i NRK Dagsrevyen det MIFF hadde påpekt i en årrekke: Norge er med på å finansiere formidling av jødehat og hyllest av terrorister i offisielle palestinske medier. I 2008 sa Støre: «Det er helt utenkelig.»

Det er fullstendig uakseptabelt at Norge hvert år overfører 300 millioner kroner inn i et system som lærer barn å tro på konspirasjoner om jødisk verdensherredømme og jevnlig hyller menn som har drept jødiske kvinner og barn, skrev MIFF i februar 2013.

 

Støre informerte feil om lønn til palestinske terrorister

I Støres periode som utenriksminister kom det fram at palestinske selvstyremyndigheter har et omfattende belønningssystem for dømte terrorister. Støres reaksjon på dette vekket ikke tillit. Først feilinformerte han Stortinget og lot sin talsmann angripe varsleren i stedet for roten til problemet. Senere måtte Støres etterfølger Espen Barth Eide innrømme at palestinske myndigheter feilinformerte Norge. MIFF har dokumentert at de dømte terroristene selv kontrollerer lønnen de får utbetalt, det er ikke bare sosialstøtte til deres familier slik Støre hevdet. Det er også tilfeller som viser at palestinere velger å gjennomføre terrorangrep på grunn av utsiktene til å motta den økonomiske belønningen.

Nåværende utenriksminister Børge Brende har sagt at PA er «svært tjent med å avskaffe denne ordningen for sin egen legitimitets skyld», og MIFF har krevd at han følger opp med økonomisk press. Hver dag får palestinske terrorister tre millioner kroner i belønning. Vi har aldri registrert at Støre tok skikkelig avstand fra belønningssystemet.

 

 

Støre og israelske bosetninger

Støre gjorde det derimot til en vanlig øvelse å ta avstand fra og fordømme hver gang nye byggeplaner i bosetningene på Vestbredden kom et skritt videre i de israelske planprosessene.

– Utbygginger og utvidelser av bosettinger på okkupert land er i strid med folkeretten. Gjennom sine unilaterale handlinger truer Israel grunnlaget for en tostatsløsning, skrev for eksempel Støre i en pressemelding i juni 2012.

Israelske myndigheter avviser at bosetningene er i strid med folkeretten. Kort tid før Støre sendte ut sin pressemelding kom det fram at de innegjerdede eller patruljerte områdene av bosetningene på Vestbredden dekker kun 3 prosent av arealet. Det er ikke fakta på bakken som truer en løsning med to stater for to folk.

MIFF har aldri sett Støre gripe fatt i det virkelige hinderet for en tostatsløsning: At palestinerne kategorisk og absolutt avviser at Israel kan bestå som en jødisk stat.

 

Da Støre vinket med pekefingeren i TV2-kameraet

I januar 2011 hadde kanskje Støre sin dårligste dag på jobb som utenriksminister. Han benektet først i intervju at han hadde hatt samtaler med Hamas-leder Khaled Mashaal, men da TV2 påpekte at Mashaal hadde opplyst om samtalene, prøvde Støre å avbryte intervjuet og ba om å starte på ny.

Norges regjering har et blåøyd forhold både til Hamas’ og Fatahs ledere. I sin iver etter å vise vennskap med palestinerne, lukker regjeringen øynene for de negative sidene ved det palestinske samfunnet, sa MIFFs daværende styreleder Morten Fjell Rasmussen.

MIFF avdekket at Støre bare én måned tidligere hadde skrevet til en stortingsrepresentant: Norge har “aldri anerkjent Hamas eller opprettet forbindelser med bevegelsen på politisk nivå”. TV2s intervju viste at Støre i hvert fall hadde opprettet telefonforbindelser med den politiske lederen til Hamas.

 

MIFF korrigerte Støre på TV2

I juli 2014 korrigerte MIFFs styremedlem Jan Benjamin Rødner Støre på TV2. MIFF påpekte også to grove feil som Støre serverte AUF-ungdommene.

Samme måned, under Gaza-krigen, publiserte MIFF artikkelen De som fordømmer Israel kriminaliserer norske ledere og offiserer:

«Alle som fordømmer Israel for bombing av boligene til Hamas-ledere, bør huske at den rødgrønne regjeringen, med statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre i front, var ivrig samarbeidspartner i bombingen av Gaddafi-regimets boliger for bare tre år siden. Sendte Norge og NATO ut advarsler på forhånd, slik Israel gjør for å redusere sivile tap? Regjeringen hentet inn støtte for Libya-bombingen via SMS fra partilederne på Stortinget. Det er derfor god grunn for alle partier å gå stille i dørene.

Alle som fordømmer Israel for bombing av sivile mål, må huske at norske myndigheter har gitt høyeste utmerkelse til en norsk offiser som pekte ut et hotell som bombemål for NATO. Bombeaksjonen krevde livet til flere sivile kinesere.»

 

Andre saker

I perioden da Støre var utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen, økte norsk bistand til palestinerne raskt. MIFF skrev i september 2008: «Palestinerne får allerede minst fem ganger mer norsk bistand per hode enn fattige og krigsherjede afrikanske land. Likevel varsler utenriksminister Jonas Gahr Støre en økning på 27 prosent i bistanden til palestinerne for år 2008.» Etter den tid fortsatte bistanden å øke.

I 2017 analyserte MIFF hvem som har gitt mest bistand gjennom norske anti-israelske organisasjoner, Støre eller Børge Brende?

 

Støre har tråkket i klaveret overfor Israel en rekke ganger. Det var pinlig da han prøvde å leke redaktør av Jerusalem Post under striden om Muhammed-karikaturene i 2006.

 

I september 2009 hilste Støre Goldstone-rapporten velkommen. MIFF skrev at rapporten burde legges til side inntil lignende fact finding-komiteer for alle større væpnede konflikter var utarbeidet.

 

Utenriksministeren tok med rette kraftig avstand fra Irans president Mahmoud Ahmadinejads tale på FN-konferansen i Genève i juni 2009, men bare på helt generelt grunnlag. Ahmadinejad brukte store deler av talen på å angripe Israel. Derfor var det skuffende at Støre ikke brukte et eneste ord i sin tale til å forsvare den jødiske staten.

MIFF skrev: «Neste gang kan Støre og norske myndigheter bidra til å skape fred ved å gi Ahmadinejad og palestinske ledere litt voksenopplæring: Det var et betydningsfullt jødisk kongedømme mellom Middelhavet og Jordan-elven allerede for tre tusen år siden. Det var et jødisk tempel på Tempelplassen flere hundre år før Muhammed ble født. Denne enkle sannheten kan bidra til fred.»

 

I 2007 sa Støre at det var «galt å slippe fri terrorister». Han fant det opprørende at terrorister som rammet norske styrker i Afghanistan fikk 20 års fengsel men slapp ut etter bare tre måneder. MIFF skrev: «Vi vil erklære oss enige. Terrorister bør holdes innesperret for lang tid. Vi vil påpeke at “den norske opinionen” har gått sterkt inn for at palestinere som har drept og skadet jøder – også sivile – skal løslates så fort som mulig etter at udåden er skjedd. Men det er så rart med det: Det dreier seg bare om jøder. Det er tydeligvis forskjell på jøder og andre folk.»

 

I 2010 ga den norske ambassaden i Syria 35.000 kroner i transportstøtte til Håkon Gullvåg, for å frakte hans anti-israelske kunstutstilling fra Beirut til Damaskus.

– Utstillingen hadde gode muligheter til å bli vel mottatt av det lokale kunstpublikum, skrev Støre i en forklaring.

«Er dette en klok rolle for norske ambassader å ha, å bidra til å piske opp hatstemning mellom nabofolk? Kan vi vente oss bilder av norske kunstnere som fremstiller kannibalistiske hinduer i Islamabad eller pornografiske fremstillinger av kvinnelige tsjetsjenske selvmordsbombere i Moskva, med støtte og velsignelse fra Norsk UD? (…) Det er flere ting man mangler i Syria, men kritikk av Israel er ikke en av dem,» skrev journalist Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv i en kommentar.

 

Det har hendt at norske medier, i sin iver etter å fordømme Israel i overskrifter, har forsterket Støres kritikk av Israel. I 2012 gjenga NRK en pressemelding fra utenriksdepartementet med overskriften “Støre fordømmer Gaza-angrepene,” skriver NRK. Men fordømmelse var ikke nevnt i pressemeldingen. Voldsbruken må stanses, er overskriften der, og utenriksminister Jonas Gahr Støre “oppfordrer alle parter til å avstå fra nye voldshandlinger”. I NRK ble dette lest som en ensidig fordømmelse av Israels aksjoner.

MIFFs informasjonsarbeid blir finansiert av medlemmers årskontingent og deres frivillige donasjoner gjennom året. Bli medlem av MIFF (klikk her for å gå til registreringsskjema), bli Fast for Israel! eller trappe opp for Israel på annen måte. Du kan gi en gave med SMS i skjemaet under, til Vipps på 39881 eller bankkonto 78770654539.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart