Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Fylker og kommuner som boikotter israelske bosetninger

Fylker og kommuner i Norge har på ulike måter vedtatt boikott av Israel eller israelske bosetninger. Her er oversikt over hvem som har vedtatt boikott, og hvem som har avvist boikott, inkludert relevante MIFF-artikler. Også noen av Norges største og mektigste organisasjoner arbeider for å undergrave verdens eneste jødiske stat.

Til tross for alle de anti-israelske vedtakene du kan lese om på denne temasiden, har norsk import fra Israel fortsatt å øke jevnt og trutt de siste tiårene. Senest i 2022 ble den gamle importrekorden knust. Med Israel for fred (MIFF) er stolte av å ha bidratt i denne utviklingen, og vi håper du vil bli medlem for å støtte vårt arbeid. 

Boikott Israel-parole i 1. mai toget i Bergen 1. mai 2009. (Foto: Magne Hagesæter, flickr.com)
Boikott Israel-parole i 1. mai toget i Bergen 1. mai 2009. (Foto: Magne Hagesæter, flickr.com)

Innholdsfortegnelse

Det første ulovlige boikottvedtaket

I 2005 gjorde Sør-Trøndelag fylkeskommune et vedtak om boikott av Israel. MIFF forklarte allerede den gang at boikott er dumt og umoralsk. I ettertid fikk de reprimande fra Utenriksdepartementet. En slik lokal boikott av Israel er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen”, skrev Utenriksdepartementet  i brev til fylkeskommunen. Lokalpolitikere kan ikke drive privatpraksis i strid med norsk lov, internasjonale avtaler eller folkeretten. Dette skjønte politikerne i Sør-Trøndelag etterhvert og opphevet boikott-vedtaket.

Hvorfor også innkjøpsbegrensning fra israelske bosetninger er ulovlig

Etter at kommunale vedtak om full boikott av Israel ble punktert, har Israels motstandere forsøkt seg med en ny taktikk. De siste årene har det kommet en serie forslag om boikott av «varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område». Etter at byrådet i Oslo varslet slike planer i 2019, forklarte Med Israel for fred hvorfor landets hovedstad ikke kan boikotte israelere på Vestbredden. Det er gode grunner til at planene i Oslo fortsatt bare ligger i en skrivebordsskuff.

Her er tre grunner til at boikott av israelske bosetninger er ulovlig

1) Det er forskjell på landområder som er ulovlig og lovlig okkupert. Vestbredden ble vunnet i en forsvarskrig og er under lovlig okkupasjon. Drift av næringsliv på Vestbredden med tillatelse av israelske myndigheter er også lovlig, slik det er blitt slått fast i Storbritannias Høyesterett i Richardson v DPP [2014] UKSC 8 og av Cour d’Appel de Versailles in AFPS v Alstom.

2) Å anvende dette punktet bare mot Israel, uten å anvende det på andre omstridte områder vil bryte Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

3) Reguleringer av offentlige anskaffelser krever at kjøpsvurderingen blir tatt bare på økonomisk og teknisk grunnlag, ikke på politiske. Også under grenseverdiene som reguleringene gjelder for, må diskriminering unngås.

Disse vurderingene er siden blitt bekreftet av juristene i København kommune, samt juristene til Norske Tog og Statens innkjøpssenter. «Vår anskaffelsesjuridiske vurdering er at vi verken har rett eller plikt til å avvise Egencia fra konkurransen som følge av de omtalte forholdene,» skrev avdelingsdirektør Kjetil Østgård til magasinet Khrono da noen forsøkte å utestenge Egencia fordi deres morselskap hadde økonomisk aktivitet på Vestbredden.

Vanlig praksis av vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme. Den type “folkerett” boikott-tilhengerne holder seg til, er en “folkerett” som bare rettes mot Israel og sionistiske jøder.

Kommuner som vedtok boikott

Trondheim

Tromsø

Oslo

Grorud (bydel i Oslo)

Vaksdal

Lillehammer

Ifølge Palestinakomiteen er det gjort boikottvedtaket i Lillehammer og de tre neste kommunene.

Hamar

Rælingen

Sandefjord

Fylker som vedtok boikott

Viken

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Ifølge Palestinakomiteen er det gjort boikottvedtak også i Innlandet og Vestfold og Telemark.

Innlandet

Kommuner som avslo forslag om boikott

Her er kommuner som avslo forslag om boikott. Det er sannsynligvis flere kommuner der boikott er blitt avvist, uten at det er registrert av MIFF. Ta kontakt med oss på post@miff.no dersom du har mer informasjon.

Bergen

Stavanger

Kristiansand

Arendal

Bodø

Fredrikstad

Moss

Ulvik

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart