Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Jøder – tall og fakta

Hva er en jøde?

En jøde tilhører både en religion (jødedommen) og det jødiske folket. I egenskap av folk har jødene automatisk adgang til å flytte til Israel og bli statsborgere der, uansett hvor i verden de bor. Alle hovedretninger i jødedommen er enige om at dersom ens mor er jøde, er man jøde selv også, hvis man da ikke har forlatt jødedommen ved å konvertere til en annen religion.

Jodisk mann og kvinne
To franske jøder har akkurat gjennomført "aliyah" - innvandring til Israel - og står foran Tempelplassen i Jerusalem med sine nye israelske pass. (Illustrasjon: JAFI Israel)

Hvor mange jøder er det i verden?

Antallet jøder i verden ble anslått til å være 15,5 millioner i 2022, men tallene varierer avhengig av beregningsmetode. Dette er fortsatt mindre enn antall jøder i verden før andre verdenskrig, da omkring seks millioner jøder ble drept i Holocaust. Den største jødiske befolkningen finnes i Israel (6,7 millioner) og USA (5,7 millioner). Det er den israelske demografi-eksperten Sergio DellaPergola som har gjort anslaget på 15,5 millioner. Samtidig anslår han at 25,5 millioner personer i verden har rett til å immigrere til Israel på grunnlag av loven som gir personer med minst én jødisk besteforeldre adgang til statsborgerskap.

Hvor mange jøder før andre verdenskrig?

Hvor mange jøder i verden var det i 1939, ved utbruddet av andre verdenskrig? Ifølge Jewish Virtual Library var tallet 16,7 millioner. Seks år senere var tallet redusert til 11 millioner, to tredeler av Europas jødiske befolkning var blitt utryddet i et industrielt massemord. Jødehatet forsvant ikke etter Holocaust, fra nesten alle land i Europa kommer det meldinger om en ny bølge antisemittiske uttrykk og voldsangrep som vi ikke har sett sidestykke til siden andre verdenskrig.

Færre jøder i Europa og arabiske land

Også etter andre verdenskrig har tallet for hvor mange jøder det bor i forskjellige land gått kraftig ned i en rekke land i Europa og Midtøsten. Fra arabiske land ble jødene presset ut etter 1948, fra tidligere kommunistiske land flyttet et stort antall jøder til Israel straks de fikk anledning og i vestlige land har presset fra storsamfunnet ført til assimilering som gjør at mange mister sin jødiske identitet.

Jøder i Israel

Israels land er det historiske og religiøse kjernelandet for det jødiske folket. Ordet jøde er en avledning av Juda eller Judea, som var navnet på et jødisk kongerike i området etter at kongeriket Israel ble delt i to omkring 930 f. Kr. Ifølge jødisk historie var Juda en av sønnene til Jakob, patriarken som fikk navnet Israel for omlag fire tusen år siden.

Jøder utgjør nærmere 80 prosent av Israels befolkning. Fra 1948 har over 3,3 millioner jøder kommet som flyktninger eller flyttet til Israel. Israel har i lengre tid vært det eneste landet i verden hvor den jødiske befolkningen har økt med naturlig befolkningsøkning. Jødene i Israel er både sekulære, tradisjonelle, ortodokse og ultraortodokse, alle hovedkategorier i mange ulike varianter.

Antall jøder i Norge

Antall jøder i Norge er vanskelig å slå fast med sikkerhet, men det ligger rundt 1.500 personer. De to største jødiske trossamfunn i Norge søkte i 2019 statsstøtte for til sammen 830 medlemmer, men det finnes også organiserte grupper som er mindre og en hel del norske jøder som ikke er tilknyttet noen religiøs organisasjon.

Det er bra at det ikke finnes noen nøyaktig statistikk på hvor mange jøder det finnes i Norge. Vi bor i et land hvor det er tros- og religionsfrihet, og det føres ikke noe offentlig register verken over de som er jødisk av opphav eller har konvertert til jødedommen. De siste årene har antall jøder i Norge organisert i de to synagogene i Oslo og Trondheim gått jevnt nedover.

Hvor mange jøder bodde i Norge i 1940? Det blir anslått at omlag 2.100 jøder bodde i Norge før andre verdenskrig. Holocaust rammet den jødiske minoriteten hardt. Nesten en tredel av jødene i Norge ble brutalt drept. De siste tiårene har antallet jøder i Norge blitt redusert ved at unge norske jøder flyttet til utlandet (Israel, Danmark og andre land) og at den jødiske identiteten og tilknytningen ikke blir videreført i nye generasjoner.

Temasiden fortsetter under artikler om norske jøder.

Norske jøder

I regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme 2021-2021 står det om norske jøder: «En viktig aktivitet i trossamfunnene er å gi barn og ungdom opplæring i jødedommen og jødisk kultur. Det Mosaiske Trossamfund i Oslo driver også en barnehage og en aldersinstitusjon. At minoriteten både er liten og sammensatt, kan i flere sammenhenger gi særskilte utfordringer. For eksempel kan det være en utfordring å ivareta tradisjoner og høytider, og eventuelt å overholde religiøse regler.»

Jødene og grunnloven 1814

I Grunnloven som ble vedtatt 17. mai 1814 het det: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget..» Bestemmelsen varte fram til 1851.

Hvor bor det flest jøder?

Israel er landet hvor det bor flest jøder, deretter USA. Til sammen er Israel og USA hjem til omkring 80 prosent av verdens jøder. I Europa er det Frankrike, Russland og Storbritannia som har de største jødiske samfunn. Den jødiske befolkningen utenfor Israel blir omtalt som diaspora-jøder, jøder som bor borte fra sitt opprinnelige hjemland.

En etiopisk jøde på mottakssenter i Israel. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Jøder i USA

De fleste jøder i USA har bakgrunn fra sentral- og øst-Europa. Den største bølgen av jødiske innvandrere kom i perioden 1880 til 1925, da til sammen 2,8 millioner europeiske jøder flyttet over Atlanterhavet. Det var i den samme perioden det også var stor norsk utvandring til Amerika. Anslagene over antall jøder i USA ligger rundt 6 millioner.

Jøder i New York

Utenfor Israel har New York den høyeste konsentrasjon av jøder i en større region. Det blir anslått at antallet jøder er 1,5 til 2 millioner i delstaten New York. Jøder har satt sitt preg på kultur, kunst og mat i New York siden den første europeiske bosetningen i området (Nye Amsterdam) i 1654. På grunn av en større andel ultraortodokse jøder med høye fødselstall har antallet jøder i New York økt noe de siste tiårene.

Temasiden fortsetter under en artikkelsamling.

Etiopiske jøder

Etiopiske jøder (Beta Israel) bodde i Etiopia, spredt over et større område i mer enn fem hundre landsbyer. Samfunnet hadde før 1900-tallet i hovedsak vært uten kontakt med andre jødiske retninger i over tusen år. På 1980- og 1990-tallet fikk de etiopiske jødene anledning til å flytte til Israel. Et stort antall kom gjennom store flyoperasjoner i 1984 og 1991.

Russiske jøder

Jødenes historie i Russland går tilbake minst 1.500 år. I slutten av middelalderen søkte mange jøder østover på flukt fra forfølgelse og diskriminering i Vest-Europa. De siste århundrene før moderne tid utgjorde russiske jøder den største diasporaen i verden. Etter kommunismens fall på 1990-tallet flyttet over en million russisk-språklige jøder til Israel.

Jøder i Europa

Jøder har en over to tusen år lang historie i Europa. Kristendommen ble statsreligion i Romerriket på 300-tallet. Og etter hvert som kristendommen ble mer og mer enerådende, kom jødene i en mer og mer utsatt stilling som eneste religiøse minoritet. På midten av 1900-tallet toppet de europeiske jødeforfølgelsene seg med et industrielt massemord under Holocaust.

I Sverige avstår så mange som 49 prosent av jødene fra å bruke det religiøse hodeplagget kippah, for å ikke avsløre seg selv som jøde. (Illustrasjon: Emily Orpin, flickr.com)
Jøder i Tyskland blir anbefalt å droppe kippaen for å unngå å bli identifisert som jøder. (Illustrasjon: Emily Orpin, flickr.com)

Jøder i Polen

Før 2. verdenskrig var det 3,5 millioner jøder i Polen. Det store flertallet ble drept av nazistene. De overlevende ble ofte fiendtlig behandlet av polakker. I juli 1946, for 60 år siden, ble 40 jøder drept i Kielce i Polen, og mange andre ble drept og skadet andre steder. Det førte til at de fleste av de ca. 240.000 jødene som var i Polen da, flyktet fra landet.

Danske jøder

Historien til danske jøder går tilbake til 1600-tallet, da noen få jødiske handelsmenn fikk spesialtillatelse av kongen om å bosette seg. Under andre verdenskrig ble omlag 8.000 jøder evakuert fra Danmark til nøytrale Sverige. Dermed unngikk de aller fleste danske jøder den dødelige skjebnen til jødene i alle de andre landene som nazistene okkuperte.

Jøder i Danmark

I dag utgjør jøder i Danmark en minoritet på omlag 6.000. Det Mosaiske Troessamfund i København har hatt en tett forbindelse med de norske jødene, ikke minst gjennom ulike rabbinere fra Melchior-familien. Etter 1948 har en del jøder i Danmark utvandret til Israel, men det har også kommet en del nye jøder til landet, hovedsaklig på flukt fra nye forfølgelser i Polen på 1970-tallet.

Danske jøder i 2. verdenskrig

Ikke alle danske jøder overlevde 2. verdenskrig. Høsten 1943, i samme periode da 8.000 danske jøder flyktet til Sverige, ble 472 jøder deportert til konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Bare 419 av disse overlevde. De fleste danske jøder som vendte tilbake til Danmark sommeren 1945 fikk sine leiligheter med innbo tilbake. Organisert plynding av jødene fant ikke sted i Danmark på samme måte som i mange andre europeiske land.

Jøder i Tyskland

Allerede i tidlig middelalder var det jøder i landområdene som i dag utgjør Tyskland. Under korsfarertiden ble jødene utsatt for massakrer i en rekke tyske byer. Også etter reformasjonen fortsatte antisemittiske konspirasjonsteorier å gro i det tyske folket. Reformasjonslederen Martin Luther bidro med sine skrifter til å gjøre jødehatet utbredt.

Jøder i 2. verdenskrig

Da nazistene tok makten i januar 1933 blir det anslått at det var 522.000 jøder i Tyskland. Raskt økende forfølgelse og utestengelse fra storsamfunnet tvang mange jøder på flukt, men omkring 214.000 jøder bodde fortsatt i landet ved utbruddet av 2. verdenskrig i 1939. Det blir anslått at mellom 160.000 og 180.000 tyske jøder ble drept under Holocaust.

For de tyske jøder startet forfølgelsen lenge før andre verdenskrig. I 1936 ble jødene utestengt fra jobber innenfor utdanning, politikk og industri. 9.-10. november 1938 kom November-pogromene (Krystallnatten). Omkring 90 jøder ble drept i angrepene, enda flere tok selvmord i fortvilelse, noen titusen unge jødiske menn ble sendt i konsentrasjonsleir og av disse døde et stort antall i månedene som fulgte, hundrevis av synagoger ble påtent eller ramponert og tusenvis av jødiske forretninger ødelagt eller skadet.

To tredeler av Europas jøder ble drept under andre verdenskrig. Det har vært andre store massedrap i moderne tid, men Holocaust var likevel enestående på minst to måter. 1) Massedrapene var industrialiserte mot forsvarsløse mennesker, høyt prioritert på bekostning av stridsevne og ressurser som nazistene ellers kunne ha brukt militært. 2) Målet var å fjerne en hel menneskerase helt fra jordens overflate. Historisk sett har andre som har ført krig mot jøder gitt dem anledning til å konvertere, det er fortsatt “fredstilbudet” radikale islamister gir dem.

Hvor mange jøder døde under andre verdenskrig?

Ingen vet nøyaktig hvor mange jøder som døde under andre verdenskrig, men anslagene ligger rundt seks millioner. Holocaust er den vanlige betegnelsen på dette folkemordet. Jødene bruker den hebraiske betegnelsen shoah. Nærmere tre millioner jøder ble drept i utryddelses- og konsentrasjonsleirer, over 1,6 millioner ble drept med skyting og massakrer. Et stort antall døde også i gettoer og under transport/ fangevandringer.

De første konsentrasjonsleirer ble etablert kort tid etter at nazistene tok makten i Tyskland. I første omgang ble virkelige og innbilte politiske motstandere av nazistene internert, senere ble konsentrasjonleirene et sted hvor nazistene samlet opp alle jøder, inkludert kvinner, eldre og barn. Noen konsentrasjonsleirer ble etterhvert rene utryddelsesleirer, andre arbeidsleirer med tungt tvangsarbeid.

Allerede før første verdenskrig snakket Adolf Hitler om at han ikke likte jøder. Etter krigen utviklet Hitler en radikal antisemittisme som han gjorde til en bærebjelke i sin nazistiske bevegelse. Det «ultimate målet må definitivt være at jødene blir helt fjernet», skrev Hitler 16. september 1919.

Parallelt med at jødehatet blomstret i Tyskland på 1920- og 1930-tallet, var det mange i den arabiske verden som lå på samme linje som Hitler i synet på jødene. Jødehatet var utbredt og dødelig lenge før den moderne staten Israel ble opprettet. Den arabiske antisemittismen, som også var intenst sterkt i det palestinske mandatområdet, motiverte jødene til å sikre sin egen stat og avvise alle løsninger hvor de kom til å være under arabisk dominans.

Mange jøder døde under 2. verdenskrig fordi de ikke hadde noe jødisk nasjonalstat å flykte til. Europeiske land bør ha dårlig samvittighet for at Israel ikke ble opprettet tidligere, slik at jødene kunne ha en nødhavn. Europa viste ingen vilje til å gi jødiske flyktninger utsikter om et verdig liv i Europa etter krigen. Det er en misoppfatningen at Europa opprettet Israel på grunn av dårlig samvittighet for Holocaust.

Hvor mange jøder dersom Holocaust ikke hadde funnet sted?

Før 2. verdenskrig var det ca. 16 millioner jøder i verden. Etter krigen var det ca. 10 millioner. Nå er det ca. 13 millioner. Før Holocaust utgjorde jødene 8 promille av verdens befolkning. Nå utgjør de ca. 2 promille. Demografen Sergio Della Pergola, som leder avdelingen for jødisk demografi og statistikk ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem, har forsøkt å beregne hvordan den jødiske befolkningen ville ha utviklet seg hvis det ikke var noe Holocaust. Han mener at det ville ha vært så mye som 32 millioner.

Polske jøder

Det har bodd jøder i Polen i over tusen år. På 1500-tallet var Polen i stor grad sentrum for den jødiske verden, og da andre verdenskrig brøt ut var det fortsatt landet i verden med nest flest jøder. Polen hadde omkring tre millioner jøder, Sovjetunionen nærmere fem millioner. Polske jøder ble ekstra hardt rammet under Holocaust, mer enn 90 prosent ble drept. I dag bor det bare noen få tusen jøder i Polen.

Russiske jøder i verdenskrigen

Det blir anslått at over to millioner sovjetiske jøder, de fleste av dem russisk-talende, ble drept under andre verdenskrig. Flere av de største massakrene på jøder fant sted i Sovjet, Babi Yar (33.771), Ponary (100.000) Drobnitzky Yar (20.000) og Odessa (36.000), Rumbula (25.000) og Simferopol (10.000).

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart